Автор:

8-ми клас

 • Учебникът е от издателство Просвета, предназначен за ученици в осми клас. Похдодящ е за обучаващи се по Български език и е одобрен от Министерство на образованието и науката. 

  7,00 лв.

 • Учебникът е от издателство Булвест, предназначен за ученици в осми клас. Похдодящ е за обучаващи се по Български език и е одобрен от Министерство на образованието и науката. можете да систематизирате езиковите си знания и умения, придобити до...

  5,90 лв.

 • Учебникът по литературата за 8 клас, съобразен с новата учебна програма, дава възможност за среща с произведения на творци от националната литературна класика от изминалия XX век, обединени в тематичното ядро „Светът и човекът в съвременната...

  14,00 лв.

 • Внимателно подбраният илюстративен материал пресъздава художествената и идейна среда, в която са създадени изучаваните литературни произведения, като по този начин активно подпомага усвояването и затвърждаването на наученото.

  12,00 лв.

 • Авторите, които включва са следните: Николай Лилиев,Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Светослав Минков, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Емилиян Станев, Блага Димитрова, Николай Хайтов, Ивайло Петров, Валери Петров, Павел Вежинов и Йордан...

  12,00 лв.

 • Учебникът по математика за 8 клас е съобразен с новата учебна програма. 

  15,00 лв.

 • Учебникът по математика е съставен по програмата на МОН за 8. клас.

  12,00 лв.

 • За успешното постигане на целите на обучението несъмнено ще допринесат и богатият илюстративен материал, и цветовото оформление на това издание.

  12,00 лв.

 • За успешното постигане на целите на обучението несъмнено ще допринесат и богатият илюстративен материал, и цветовото оформление на това издание.

  11,50 лв.

 • За успешното постигане на целите на обучението несъмнено ще допринесат и богатият илюстративен материал, и цветовото оформление на това издание.

  9,00 лв.

 • За успешното постигане на целите на обучението несъмнено ще допринесат и богатият илюстративен материал на това издание. Съставен в съответствие с новата учебна програма по химия и опазване на околната среда за 8 клас. Авторите са се съобразили с...

  12,90 лв.

 • За успешното постигане на целите на обучението несъмнено ще допринесат и богатият илюстративен материал на това издание. Съставен в съответствие с новата учебна програма по химия и опазване на околната среда за 8 клас. Авторите са се съобразили с...

  10,50 лв.

 • Учебникът по химия и опазване на околната среда за 8 клас на издателство „Педагог 6“ е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  10,00 лв.

 • Учебникът съдържа 3 основни раздела, представени в 51 урока за нови знания; 2 обобщителни урока; 3 урока за оказване на долекарска помощ; 2 теста с 95 тестови задачи за текуща подготовка и контрол. Оформлението на различните видове уроци е...

  16,00 лв.

 • История и цивилизация за 8. клас е съставена в съответствие с утвърдената от МОН нова учебна програма,предназначена за работа в часовете и за извънкласни занимания.  

  14,00 лв.

 • История и цивилизация за 8. клас е разработена въз основа на новата учебна програма, одобрена от МОН.

  14,00 лв.

 • История и цивилизация за 8. клас е разработена въз основа на новата учебна програма, одобрена от МОН.

  12,50 лв.

 • Съответства на новата учебна програма на МОН. Учебникът е подходящ за работа както в 8. клас на непрофилираните училища, така и в 9. клас на профилираните гимназии. Илюстративният материал, картите и схемите, както и тематичното приложение,...

  12,50 лв.

 • География и икономика за 8. клас по новата учебна програма е структурирана в три основни раздела – „Европа“, „Балкански полуостров“ и „България“. 

  14,00 лв.

 • Учебникът е изцяло съобразен с новата учебна програма по география и икономика за 8. клас и осигурява максимална възможност за постигане на целите на обучението. 

  13,00 лв.

 • Учебникът е изцяло съобразен с новата учебна програма по география и икономика за 8. клас и осигурява максимална възможност за постигане на целите на обучението. 

  14,00 лв.

 • През настоящата учебна година вие ще насочите вашето внимание към нашия континент Европа, ще усвоите знания за географията на Балканския полуостров и накрая ще станете съпричастни с проблемите на родната страна. Лесно самостоятелно усвояване на...

  10,00 лв.

 • Поставен е акцент и върху българската музикална култура, съотнесена към европейската музикално-историческа периодизация и световните културни процеси. Всички необходими музикални примери се съдържат в CD – неразделна част от учебното съдържание.

  8,00 лв.

 • Музика за 8. клас по новата учебна програма съдържа теми за преговор, разширяване и систематизиране на знанията от предходните години. Акцентът е поставен върху изграждане на музикалната култура чрез осмисляне на развитието на изкуствата в...

  8,00 лв.

top