Литература

  • Учебникът по литературата за 8 клас, съобразен с новата учебна програма, дава възможност за среща с произведения на творци от националната литературна класика от изминалия XX век, обединени в тематичното ядро „Светът и човекът в съвременната...

    14,00 лв.

  • Внимателно подбраният илюстративен материал пресъздава художествената и идейна среда, в която са създадени изучаваните литературни произведения, като по този начин активно подпомага усвояването и затвърждаването на наученото.

    12,00 лв.

  • Авторите, които включва са следните: Николай Лилиев,Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Светослав Минков, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Емилиян Станев, Блага Димитрова, Николай Хайтов, Ивайло Петров, Валери Петров, Павел Вежинов и Йордан...

    12,00 лв.

top