Издателство:

Биология и здравно образование

  • Учебникът съдържа 3 основни раздела, представени в 51 урока за нови знания; 2 обобщителни урока; 3 урока за оказване на долекарска помощ; 2 теста с 95 тестови задачи за текуща подготовка и контрол. Оформлението на различните видове уроци е...

    16,00 лв.

top