Автор:

9-ти клас

 • Учебникът е от издателство Архимед, предназначен за ученици в 9, клас. Подходящ е за обучаващи се по Математика и покрива тематиката на учебната програмата на МОН, утвърдена през м. август 2000 г. Учебникът е разработен изчерпателно всички автори...

  8,00 лв.

 • Обновеният  учебникът е от издателство Анубис, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по История и цивилизация и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  12,00 лв.

 • Учебникът е съобразен изцяло с държавните образователни изисквания за учебно съдържание и с новата учебна програма по български език за 9. клас.

  5,90 лв.

 • Учебникът е от издателство Д-р Иван Богоров, предназначен за задължителна и профилирана подготовка по български език в девети клас. Одобрен е от Министерство на образованието и науката. Можете да систематизирате езиковите си знания и умения,...

  6,90 лв.

 • Учебникът е от издателство Булвест-2000, предназначен за изучаване по литература в девети клас. Одобрен е от Министерство на образованието и науката. 

  8,50 лв.

 • Учебникът е от издателство Просвета, предназначен за ученици в 9. клас. Похдодящ е за обучаващи се по Литература и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  7,08 лв.

 • Учебникът е от издателство Анубис, предназначен за ученици в 9. клас. Учебникът е разработен в съответствие с програмата на МОН и разработва изчерпателно всички автори и проблеми на литературата, предвидени за изучаване в часовете за задължителна...

  7,20 лв.

 • Учебникът е от издателство Диоген, предназначен за ученици в 9. клас. Похдодящ е за обучаващи се по Литература. Учебникът е разработен в съответствие с програмата на МОН и разработва изчерпателно всички автори и проблеми на литературата,...

  12,00 лв.

 • Учебникът е от издателство Анубис, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Математика и е одобрен от Министерство на образованието и науката. Уроците напълно покриват изискванията на МОН за съдържание и отговарят на...

  6,00 лв.

 • Учебникът е от издателство Коала Прес, предназначен за ученици в осми клас. Похдодящ е за обучаващи се по Български език и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  6,80 лв.

 • Учебникът е от издателство Летера, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Информатика и е одобрен от Министерство на образованието и науката. Темите са разработени в 32 урока, които покриват 72 учебни часа.

  10,00 лв.

 • Учебникът е от издателство Летера, предназначен за ученици в 9. клас. Похдодящ е за обучаващи се по Информационни технологии и е одобрен от Министерство на образованието и науката. Темите са разработени в 16 урока, които покриват 36 учебни часа.

  10,00 лв.

 • Учебникът е от съвместна работа на издателствата Труд, Прозорец и Просвета, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Физика и астрономия и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  9,00 лв.

 • Учебникът е от издателство Булвест, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Физика и астрономия и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  8,00 лв.

 • Учебникът е от издателство Булвест, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Химия и опазване на околната среда и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  9,00 лв.

 • Учебникът е от издателство Педагог 6, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Химия и опазване на околната среда и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  7,80 лв.

 • Учебникът е от издателство Анубис, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Химия и опазване на околната среда и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  8,88 лв.

 • Учебникът е от издателство Просвета, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Биология и здравно образование и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  10,00 лв.

 • Учебникът е от издателство Анубис, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Биология и здравно образование и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

  11,60 лв.

 • Учебникът по география и икономика за 9. клас от издателство Булвест 2000, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по География и икономика и е съобразен с ДОИ и с учебната програма по география и икономика и е одобрен със...

  12,00 лв.

 • Учебникът по психология и логика за 9. клас от издателство Педагог. В рамките на философския цикъл е един съвременен отговор на изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката за обучението в областта на предметния цикъл...

  8,90 лв.

 • Учебникът по психология и логика за 9. клас от издателство Нова звезда. Учебникът по психология и логика – част психология – на издателство „Нова звезда“ отговаря на задължителната подготовка по философските дисциплини в училище.

  6,80 лв.

 • Учебникът по психология и логика за 9. клас от издателство Нова звезда. Учебникът по психология и логика – част логика – на издателство „Нова звезда“ е съобразен с изискванията за задължителна подготовка по дисциплините от философския цикъл в...

  6,70 лв.

 • Учебникът по изобразително изкуство  за 9. клас от издателство Булвест 2000. Учебникът по изобразително изкуство съдържа 18 теми.

  10,20 лв.

top