Издателство:

Български език

  • Учебникът е от издателство Д-р Иван Богоров, предназначен за задължителна и профилирана подготовка по български език в девети клас. Одобрен е от Министерство на образованието и науката. Можете да систематизирате езиковите си знания и умения,...

    7,90 лв.

top