Издателство:

Математика

  • Учебникът е от издателство Архимед, предназначен за ученици в 9, клас. Подходящ е за обучаващи се по Математика и покрива тематиката на учебната програмата на МОН, утвърдена през м. август 2000 г. Учебникът е разработен изчерпателно всички автори...

    8,00 лв.

  • Учебникът е от издателство Анубис, предназначен за ученици в 9. клас. Подходящ е за обучаващи се по Математика и е одобрен от Министерство на образованието и науката. Уроците напълно покриват изискванията на МОН за съдържание и отговарят на...

    6,00 лв.

top