Учебни помагала

 • Учебно помагало за задължителна избираема подготовка Помагалото помага на ученика да усъвършенства своите практически умения, свързани със създаването и възприемането на текстове, защото езикът истински функционира чрез тях.

  2,90 лв.

 • Първи свитък - помагалото "Изкуството да пишем" е добре познат в българското училище - учители и ученици го използват с успех в работата си. В същото време мнозина искат да имат и по-конкретни разработки за всеки отделен клас. 

  6,00 лв.

 • Втори свитък - помагалото "Изкуството да пишем" е добре познат в българското училище - учители и ученици го използват с успех в работата си. В същото време мнозина искат да имат и по-конкретни разработки за всеки отделен клас. 

  6,00 лв.

 • Помагалото е съобразено с учебната програма и с използващите се алтернативни учебници по български език за 8. клас. То е продължение и своеобразно обобщение на утвърдилите се в училищната практика помагала по практическа граматика за 5., 6. и 7....

  5,00 лв.

 • Учебното помагало е разработено в съответствие с ДОИ за учебно съдържание и учебната програма на МОМН по Физика и астрономия за 8. клас.

  4,00 лв.

 • Тестовете са част от учебния процес по химия и опазване на околната среда за 8 клас и могат да се използват както с учебник, така и самостоятелно.

  3,00 лв.

 • Книгата за ученика е разработена в две части, като първата сборник от задачи на три нивa, а втората 20 теста - по 2 теста за Входно и Изходно ниво и по 2 теста за всяка от осемте теми, изучавани в 8. клас.

  8,50 лв.

 • Предназначението на учебното помагало “КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8 КЛАС” е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на конкурсни приемни изпити, състезания и матури.

  12,50 лв.

top