Издателство:

Литература

  • Учебникът по литература за 10. клас за задължителна подготовка включва литературно-критични текстове, обзори и биографични очерци за автори и техните произведения от европейската литература и Българското възраждане. 

    8,00 лв.

  • Учебникът отговаря напълно на учебната програма за ЗП по литература и е одобрен от МОМН.

    7,20 лв.

top