Издателство:

Информационни технологии

  • Надграждайки придобитите знания от 9 клас, учебникът по информационни технологии за 10 клас на издателство „Изкуства“ засяга важни теми, свързани с развитието на съвременните технологии и новите възможности за комуникация и информация, които те...

    9,60 лв.

top