Издателство:

Информационни технологии

  • Надграждайки придобитите знания от 9 клас, учебникът по информационни технологии за 10 клас на издателство „Изкуства“ засяга важни теми, свързани с развитието на съвременните технологии и новите възможности за комуникация и информация, които те...

    9,60 лв.

  • Съдържанието в учебника по информационни технологии за 10 клас на издателство „Летера“ се явява естествено продължение на учебника за 9 клас и е разпределено в 14 урока, обединени в 4 части – „Бази от данни“, „Компютърни презентации“, „Компютърни...

    4,80 лв.

top