Издателство:

Философия

  • Учебникът за задължителна подготовка за 11. клас на издателство „Екстрем“ се превръща в пътеводител за учениците във философската наука.

    8,00 лв.

  • Настоящият учебник има за задача дa пpeдcтaви философията в ролята й на личностно знание - мъдър ориентир пpи осмислянето на съществените човешки пробпеми, свързани с най-общите ни жизнени позиции в света.

    7,20 лв.

top