Издателство:

Литература

  • Учебникът отговаря напълно на учебната програма за задължителна подготовка по Литература и е одобрен от МОМН. 

    9,60 лв.

  • Учебник по Литература за 12. клас за задължителна и профилирана подготовка откроява физиономичното, емблематичното в облика на творците, като го изведат на основата на конкретни текстуални интерпретации.

    9,60 лв.

top